Kinderopvang bij SKOBOS

In elk kindcentrum en iedere school

Het voordeel van kinderopvang in of dichtbij de school of het kindcentrum is dat het afstemmen van leer- en ontwikkelingslijnen eenvoudiger wordt. Op welke manier de kinderopvang wordt georganiseerd is bij SKOBOS per school of kindcentrum verschillend.

  • De Linde, de Plataan en de Bongerd & Antoniusschool zijn IKC’s: Integrale Kindcentra. Dat betekent dat de school en kinderopvang binnen deze centra een gezamenlijke visie, ontwikkelingslijn, organisatie en pedagogische afstemming hebben. Bij alledrie de kindcentra biedt Korein Kinderplein voor- en naschoolse opvang aan. Bij de Plataan en de Bongerd & Antoniusschool verzorgt Korein Kinderplein ook dagopvang.
  • Basisschool de Beerze biedt in Middelbeers buitenschoolse opvang aan die bestaat uit voor- en naschoolse opvang. Deze opvang is bij De Klep en wordt verzorgd door Klik.
  • Speelleerplein de Fonkeling vormt samen met Korein Kinderplein Bernadettestraat een Brede School. Ze bieden er peuterwerk aan waardoor ze, vanuit de kinderopvang, een goede aansluiting naar unit 1 van het speelleerplein kunnen verzorgen.

Wilt u meer weten over de kinderopvang bij één van de scholen of kindcentra? Kijk dan op hun eigen website voor meer informatie.